Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de website nebimusedparts.com. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Over Nebim Used Parts

Nebim Used Parts is onderdeel van Nebim Used Trucks B.V. – KVK: 52978753
> Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Nebim Used Parts aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

 Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Nebim Used Parts of bij derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Nebim Used Parts. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door Nebim Used Parts.

Leveringsvoorwaarden

Op al onze aanbiedingen zijn uitsluitend onze Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van toepassing.
> Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden

Deze disclaimer is het laatst gewijzigd op 4 januari 2021.